Tin học quốc tế ICDL

Giới thiệu tin học quốc tế ICDL

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 toàn cầu, giáo dục tin học phổ thông đóng vai trò chủ đạo trong việc nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh theo định hướng chuẩn quốc tế ngay từ cấp học đầu tiên. Đi từ nhu cầu đó, Chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student chính là nền tảng học thuật vô cùng cần thiết để hiện thức hóa mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh “sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á” trong tương lai.

Chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student là chương trình thiết kế dành riêng cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông với hệ thống kiến thức chọn lọc, tập trung vào 3 mạch tri thức: Công nghệ thông tin và Truyền thông (Information & Communication Technology), Khoa học máy tính (Computer Science), Năng lực công nghệ số (Digital Literacy). Chương trình đáp ứng Khung chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo (ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT).

Chứng chỉ Tin học quốc tế ICDL Digital Student có giá trị vô thời hạn và hiện đã được triển khai thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Anh, Italy, Trung Quốc, Singapore…

Trong thời gian sắp đến, Trung tâm An Quốc Việt sẽ mở thêm các lớp tin học ICDL, luyện thi ICDL.

Nguồn: EMG Education