Dịch Vụ

Đào tạo theo yêu cầu

Nhận hợp đồng đào tạo theo yêu cầu của các công ty, cơ quan, tổ chức, cá nhân…

Các lĩnh vực: Tin học ứng dụng, anh văn, kỹ năng mềm…

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Thầy Long: 0913.197486

Email: aqvedu@gmail.com

Trân trọng!