Xem Lịch Thi

LỊCH THI TIN HỌC CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG: CNTT-CB, CNTT-NC

LỊCH THI TIN HỌC QUỐC TẾ CHỨNG CHỈ: MOS 2016, IC3 GS5, GS6

Điện thoại tư vấn Ghi Danh: 0903.678.395 – 0989.398.395, nhắn tin zalo: 0913197486 Thầy Long.  

Các anh chị hv đến P. Ghi Danh AQV đăng ký trước ngày thi ít nhất 1 tuần, càng sớm càng tốt.

Đc: 474 Thống Nhất, P.16 Q.GV, xem thông tin chi tiết lịch thi tin học bên dưới. 

STT 1.Lịch thi CNTT-CB, CNTT-NC

Đại học khoa học tự nhiên- TTTH cấp chứng chỉ phôi của Bộ GD&ĐT. 

2.Lịch thi MOS, IC3 GS5, GS6

IIG Việt Nam tổ chức thi. Chứng chỉ do Microsoft Mỹ cấp, có giá trị quốc tế.

1 09/01/2022

(Thi CCUD CNTT CB, NC)

05/12/2021 

Thi ngày CN, do IIG Việt Nam tổ chức thi tại AQV. Khuyến khích anh chị hv đký thi nhiều môn: MOS WORD, EXCEL, P.POINT, ACCESS. IC3 GS5 (CF, KA, LO). IC3 GS6 Level 1. 

2 20/03/2022

(Thi CCUD CNTT CB, NC)

16/01/2022 =>chuyển qua tết thi

Thi ngày CN, do IIG Việt Nam tổ chức thi tại AQV. Khuyến khích anh chị hv đký thi nhiều môn: MOS Word, Excel, P.Point, Access. IC3 GS5 (CF, KA, LO). IC3 GS6 Level 1. 

3 24/04/2022

(Thi CCUD CNTT CB, NC)

03/04/2022 

Thi ngày CN, do IIG Việt Nam tổ chức thi tại AQV. Khuyến khích anh chị hv đký thi nhiều môn: MOS Word, Excel, P.Point, Access. IC3 GS5 (CF, KA, LO). IC3 GS6 Level 1. 

4 05/06/2022

(Thi CCUD CNTT CB, NC)

12/06/2022 

Thi ngày CN, do IIG Việt Nam tổ chức thi tại AQV. Khuyến khích anh chị hv đký thi nhiều môn: MOS Word, Excel, P.Point, Access. IC3 GS5 (CF, KA, LO). IC3 GS6 Level 1. 

5 10/07/2022

(Thi CCUD CNTT CB, NC)

24/07/2022 

Thi ngày CN, do IIG Việt Nam tổ chức thi tại AQV. Khuyến khích anh chị hv đký thi nhiều môn: MOS Word, Excel, P.Point, Access. IC3 GS5 (CF, KA, LO). IC3 GS6 Level 1. 

6 14/08 =>18/09/2022

(Thi CCUD CNTT CB, NC)

28/08/2022 

Thi ngày CN, do IIG Việt Nam tổ chức thi tại AQV. Khuyến khích anh chị hv đký thi nhiều môn: MOS Word, Excel, P.Point, Access. IC3 GS5 (CF, KA, LO). IC3 GS6 Level 1. 

18/09/2022

(Thi CCUD CNTT CB, NC)

25/09/2022 

Thi ngày CN, do IIG Việt Nam tổ chức thi tại AQV. Khuyến khích anh chị hv đký thi nhiều môn: MOS Word, Excel, P.Point, Access. IC3 GS5 (CF, KA, LO). IC3 GS6 Level 1. 

8 23/10/2022

(Thi CCUD CNTT CB, NC)

30/10/2022 

Thi ngày CN, do IIG Việt Nam tổ chức thi tại AQV. Khuyến khích anh chị hv đký thi nhiều môn: MOS: Word, Excel, P.Point, Access. IC3 GS5 (CF, KA, LO). IC3 GS6 Level 1,2,3. 

9 04/12 =>08/01/2023

(Thi CCUD CNTT CB, NC)

27/11/2022 

Thi ngày CN, do IIG Việt Nam tổ chức thi tại AQV. Khuyến khích anh chị hv đký thi nhiều môn: MOS: Word, Excel, P.Point, Access. IC3 GS5 (CF, KA, LO). IC3 GS6 Level 1,2,3. 

10 08/01/2023

(Thi CCUD CNTT CB, NC)

15/01/2023

Thi ngày CN, do IIG Việt Nam tổ chức thi tại AQV. Khuyến khích anh chị hv đký thi nhiều môn: MOS: Word, Excel, P.Point, Access. IC3 GS5 (CF, KA, LO). IC3 GS6 Level 1,2,3. 

Chú ý: Lớp IC3 Spark (học sinh lớp 3,4,5) có lịch thi riêng do Sở GD quy định, nhấn vào xem.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THI: 

1. Xem hướng dẫn thủ tục đăng ký thi tin học, nhấn vào đây.

2. Xem ca thi, ngày giờ thi, phòng thi, số báo danh, nhấn vào đây

Thông tin hỗ trợ học tập cho anh chị hv:

Kết nối ngay facebook của Thầy Long là: Phan Phuoc Long. Xem kênh Youtube: Phan Phước Long Official, nơi chia sẻ nhiều kiến thức hay về: Tin học, Anh văn, Kỹ năng mềm, giới thiệu việc làm, kỹ năng học tập và làm việc hiệu quả cho tương lai của các bạn.

Mời các bạn like FanPage facebook của Trung tâm An Quốc Việt với tên là: Trung Tâm Tin Học An Quốc Việt TPHCM, nơi thông báo có điểm thi, chứng chỉ, lịch khai giảng khoá mới. 

Liên hệ: TTNNTH AN QUỐC VIỆT 

Đc: 474 Thống Nhất, P.16 Q.GV – Kế bên Trung tâm anh ngữ Á Châu, THPT Trần Cao Vân. 

Điện thoại: 0989.398.395 – 0903.678.395, nhắn tin zalo 0913197486 Thầy Long. 

CHÚC CÁC BẠN ÔN THI TỐT VÀ THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO!